Thiếu Uý Biên Phòng Nổ Súng


 • Thiếu Uý Biên Phòng Nổ Súng - Thiếu Uý Biên Phòng Nổ Súng video embed list by Belia Tedeschi on Monday July 22 2019 and being read by 1,963 people, 969 people give positive ratings about this topics.

Thiếu Uý Biên Phòng Nổ Súng Video Embed List


  1. Long An: Thiếu úy Đồn biên phòng nổ súng bắn nhiều người rồi tự sát | THDT
   Duration: 1:00



  2. Thiếu úy biên phòng bắn đồng đội rồi tự sát | VTC Now
   Duration: 0:44



  3. Thiếu úy Biên phong bắn chết Đồng Đội rồi tự sát
   Duration: 3:52



  4. Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn đồng đội bị thương đã tự sát
   Duration: 3:04



  5. Bộ đội biên phòng diễn tập nổ súng giành lại biên giới
   Duration: 1:56



  6. Thiếu úy cố thủ trong Đồn Biên phòng Bình Hiệp đã tự sát.
   Duration: 14:27



  7. THIẾU UÝ BIÊN PHÒNG Ở LONG AN BẮN ĐỒNG ĐỘI RỒI TỰ SÁT
   Duration: 1:23



  8. Thiếu úy biên phòng bắn chết đồng đội: Kỷ luật 2 sĩ quan chỉ huy | THDT
   Duration: 1:02



  9. Thiếu Úy Biên Phòng Cầm AK xã đạn làm Đồn Phó Tử Vong và nhiều người bị thương
   Duration: 2:46



  10. Thiếu Uý Đồn Biên Phòng Bình Hiệp Bắn Đồng Đội || Gunfight
   Duration: 7:26



  11. TIN MỚI NHẤT: THIẾU ÚY BIÊN PHÒNG BẮN ĐỒNG ĐỘI
   Duration: 3:05



  12. Thiếu úy biên phòng nổ súng bắn đồng đội rồi tự sát
   Duration: 4:05



  13. Thiếu úy biên phòng nổ súng vào đồng đội rồi tự sát | Nhóm giang hồ vây xe cảnh sát
   Duration: 5:06



  14. Thiếu úy biên phòng nổ súng vào đồng đội rồi tự sát ! #thieuuy#bienphong#nosung #tusat
   Duration: 1:36



  15. Kim Chi 15062019:Thiếu uý biên phòng Tạ Quang Đạt nổ súng bắn đồng đội và tự sát tại đồn.
   Duration: 34:17



  16. Thiếu Uý Biên Phòng Ở Long An Bắn Đồng Đội Rồi Tự Sát 2019
   Duration: 0:17



  17. Thiếu uý biên phòng bắn 3 người bị thương, tự sát trong đồn cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Long An
   Duration: 4:05



  18. Thiếu Úy Bắn 3 Đồng ĐộiVà Người Dân- Lời Kể Những Người Bị Bắn
   Duration: 4:27



  19. KIM CHI EVA( 15 06 2019)-Thiếu uý biên phòng Tạ Quang Đạt nổ súng bắn đồng đội..
   Duration: 34:17



  20. Thiếu úy Biên phòng bắn 1 người chết, 3 người bị thương rồi tự sát | VTC14
   Duration: 1:53